Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34413451
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

       Tháng 5, bên cạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Lực lượng TNXP còn tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.       

Anh Nguyễn Văn Màu
       Những điểm nổi bật và chung nhất của các cá nhân tiêu biểu lần này có những mặt nổi bật là: luôn thể hiện sự vững vàng về chính trị, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với đường lối đổi mới, mục tiêu của Đảng; nghiêm túc chấp hành các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không nói, viết và làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; tuyên truyền, vận động quần chúng và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia học tập, tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc việc đăng ký rèn luyện, phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia thảo luận, tọa đàm về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp ủy, đoàn thể tổ chức. Có lối sống giản dị, không xa hoa, lãng phí; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, che giấu khuyết điểm. Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Có ý thức chấp hành kỷ luật cao, gương mẫu chấp hành nội quy, quy định của đơn vị.
        
Anh Trịnh Phương Thái
       Bên cạnh đó, ở từng vị trí công tác, mỗi người đã có những cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Màu - Trung tâm Nhị Xuân chủ động, kịp thời tham mưu cho Trưởng phòng về công tác tổ chức, bộ máy; chế độ chính sách, thi đua khen thưởng; thực hiện tốt tiết kiệm về văn phòng phẩm, điện, nước…, áp dụng các sáng kiến cải tiến nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc. Đồng chí Trịnh Phương Thái - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật những văn bản mới có liên quan để phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý nhằm ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp theo hướng chuyên môn hóa; cùng với nhân viên tập trung phục vụ tốt cho hành khách qua Phà hàng ngày, đảm bảo an toàn, văn minh, góp phần tạo uy tín cho đơn vị và Lực lượng
Chị Võ Thị Ngọc Hương
TNXP. Đồng chí Võ Thị Ngọc Hương - Công đoàn Cơ quan Lực lượng luôn sâu sát, đánh giá đúng mức chất lượng sinh hoạt của Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận trực thuộc; nắm được kết quả thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, viên chức và biểu hiện cụ thể trong quá trình chấp hành nội quy, kỷ luật đơn vị, giúp tổ chức Công đoàn có chính kiến trong quá trình tham gia quản lý đơn vị, thực hiện được vai trò giám sát, và cũng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động…
 
       Còn rất nhiều cá nhân tiêu biểu khác đang từng ngày say sưa học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để dần hoàn thiện bản thân mình, góp phần xây dựng Đảng bộ Lực lượng TNXP ngày càng vững mạnh.
 
Khánh Thiện
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn