Liên kết website

 

Số lượt truy cập
36625116
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 619 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 KH, 2080_KH_TNXP _22_9_2022_.signed Kế hoạch 22/09/2022 Kế hoạch số 2080/KH-TNXP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Lực lượng TNXP về phát động phong trào thhi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trong Lực lượng TNXP Thành phố năm 2022...
2 KH, 2061_KH_TNXP _20_9_2022_.signed Kế hoạch 20/09/2022 Kế hoạch số 2061/KH-TNXP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Lực lượng TNXP về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Lực lượng TNXP Thành phố và Hội cựu TNXP Thành phố giai đoạn 2022 - 2026.
3 KH, 2007_KH_TNXP _13_9_2022_.signed.signed.signed Kế hoạch 13/09/2022 Kế hoạch số 2007/KH-TNXP ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Lực lượng TNXP Thành phố về “Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của cán bộ, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh và người cai nghiện ma túy tại Lực lượng TNXP Thành phố” giai đoạn 2022 - 2026.
4 KH, 2012_KH_TNXP _13_9_2022_.signed.signed.signed Kế hoạch 13/09/2022 Kế hoạch số 2012/KH-TNXP ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Lực lượng TNXP về thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” tại Lực lượng TNXP Thành phố.
5 KH, 1765_KH_TNXP _11_8_2022_.signed Kế hoạch 11/08/2022 Kế hoạch số 1765/KH-TNXP ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 23/11/2022).
6 QĐ, 221_QĐ_TNXP _08_8_2022_.signed Quyết định 08/08/2022 Quyết định số 221/QĐ-TNXP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.
7 QĐ, 222_QĐ_TNXP _08_8_2022_.signed Quyết định 08/08/2022 Quyết định số 222/QĐ-TNXP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
8 CT, 1727_CTPH_LLTNXP_HCTNXP _05_8_2022_ Chương trình 05/08/2022 Chương trình phối hợp số 1727/CTPH-LLTNXP-HCTNXP ngày 05 tháng 8 năm 2022 giữa Lực lượng TNXP Thành phố và Hội cựu TNXP Thành phố giai đoạn 2022 - 2026.
9 BC, 1722_BCCTPH_LLTNXP_HCTNXP _04_8_2022_ Văn bản XH 04/08/2022 Báo cáo số 1722/BCCTPH-LLTNXP-HCTNXP ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP và Hội cựu TNXP Thành phố về tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội cựu TNXP Thành phố và Lực lượng TNXP Thành phố giai đoạn 2017 - 2021.
10 KH, 1651_KH_TNXP _02_8_2022_.signed Kế hoạch 02/08/2022 Kế hoạch số 1651/KH-TNXP ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP Thành phố về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)...
11 KH, 1617_KH_TNXP _27_7_2022__1_.signed.signed.signed Kế hoạch 27/07/2022 Kế hoạch số 1617/KH-TNXP ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Lực lượng TNXP Thành phố về phát động phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trong Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.
12 KH, 1608_KH_TNXP _25_7_2022__.signed Kế hoạch 25/07/2022 Kế hoạch số 1068/KH-TNXP ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Lực lượng TNXP Thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an.
13 KH, 1355_KH_TNXP _21_6_2022_.signed Kế hoạch 21/06/2022 Kế hoạch số 1355/KH-TNXP ngày 21 tháng 6 năm 2022 về tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
14 KH, 1262_KH_TNXP _09_6_2022 Kế hoạch 09/06/2022 Kế hoạch số 1262/KH-TNXP ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Lực lượng TNXP về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trong Lực lượng TNXP Thành phố năm 2022”.
15 KH, 929_KH_TNXP _25_4_2022 Kế hoạch 25/04/2022 Kế hoạch số 929/KH-TNXP ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Lực lượng TNXP về phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.
16 KH, 911_KH_TNXP _21_4_2022 Kế hoạch 21/04/2022 Kế hoạch số 911/KH-TNXP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Lực lượng TNXP Thành phố về Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.
17 KH, 637_KH_TNXP _16_3_2021__1_.signed Kế hoạch 16/03/2022 Kế hoạch số 637/KH-TNXP ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Lực lượng TNXP về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022 tại Lực lượng TNXP Thành phố.
18 KH, 619-KH-TNXP (15-3-2022)(1).signed Kế hoạch 15/03/2022 Kế hoạch số 619/KH-TNXP ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Lực lượng TNXP về kinh tế - xã hội năm 2022 của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh
19 KH, 598_KH_TNXP _10_3_2022__1_.signed Kế hoạch 10/03/2022 Kế hoạch số 598/KH-TNXP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Lực lượng TNXP về tổ chức thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.
20 KH, 544_KH_TNXP _02_3_2022_.signed Kế hoạch 02/03/2022 Kế hoạch số 544/KH-TNXP ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Lực lượng TNXP thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Thành phố của Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 619 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn