Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38085940
truyền thống TNXP
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh 42 năm xây dựng và phát triển (28/3/1976 – 28/3/2018)
-----------------               
       Chiến thắng ngày 30/4/1975 đã kết thúc thời kỳ chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta và mở ra một kỷ nguyên phát triển trong hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Ngày 30/4 đã đem lại cho Nhân dân cả nước một niềm vui lớn, một sự xúc động sâu xa từ trong tim, khiến bao người phải rơi nước mắt vì sung sướng. Nhưng hậu quả chiến tranh để lại cho một thành phố vừa được giải phóng là vô cùng nặng nề: những vùng đất bị hoang hóa; thiếu thốn lương thực, thực phẩm và nguyên, nhiên liệu; thất nghiệp tràn lan; an ninh, trật tự xã hội chưa ổn định.
       Thực hiện chủ trương của Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (Thành Đoàn) đã thành lập các Đội Thanh niên xung phong (TNXP) đi khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi ở các huyện ngoại thành Thành phố; Ban Vận động khai hoang và Xây dựng Kinh tế mới Trung ương thành lập 2 Đội TNXP đi xây dựng các khu kinh tế mới ở Tây Ninh và Sông Bé. Các Đội TNXP đầu tiên này là tiền thân, là cơ sở để hình thành 2 Tổng đội TNXP: Tổng đội TNXP Thành Đoàn và Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế mới.
Ngày 28/3/1976, hơn một vạn TNXP trong đội hình của 2 Tổng đội đã cùng đồng loạt ra quân đến vùng nông thôn ngoại thành Thành phố, đến những nơi núi rừng đầy gian khổ và vô cùng khó khăn để khai hoang, phục hóa, xây dựng những khu kinh tế mới, để làm giàu cho quê hương, đất nước.
       - Tổng đội TNXP Thành Đoàn đến các huyện ngoại thành làm nhiệm vụ đào kênh, rửa phèn, chống úng, đắp đường. Tháng 11 năm 1976, thực hiện yêu cầu phải nhanh chóng ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, TNXP Thành Đoàn đã thành lập Trường Thanh niên Xây dựng cuộc sống mới tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai (nay là tỉnh Bà Rịa        - Vũng Tàu) với nhiệm vụ trực tiếp tổ chức, quản lý và giáo dục thanh niên tệ nạn xã hội.
       - Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế mới là lực lượng chính đi đầu trong khai hoang, phục hóa và xây dựng nhiều khu kinh tế mới ở miền Đông Nam bộ và Nam Tây nguyên. Sau khi ổn định chỗ ở, TNXP tiếp tục phát hoang, dựng nhà, làm đường, làm cầu, xây đập nước, đào mương tưới đồng, giúp bà con nghèo đi xây dựng kinh tế mới ổn định cuộc sống.
       Ngày 06 tháng 9 năm 1977, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định thành lập Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh (Lực lượng TNXP) trên cơ sở sáp nhập 2 Tổng đội TNXP (Thành Đoàn và Kinh tế mới). Đồng chí Nguyễn Tấn Diệp, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố được cử làm Chỉ huy trưởng.
       Qua 42 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ xã hội (sản xuất nông nghiệp và khai hoang phục hóa, xây dựng các khu kinh tế mới, góp phần thực hiện phân công lại lực lượng lao động xã hội và bố trí lại dân cư; phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế; cải tạo tư sản thương nghiệp và giải phóng hàng hóa ứ đọng tại Cảng Sài Gòn; rèn luyện, giáo dục thanh niên thành con người mới có ích cho xã hội; xung kích giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội); nhiệm vụ kinh tế (xây dựng nông - lâm trường; thực hiện nhiệm vụ kinh tế trong thời kỳ đổi mới; tham gia phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị) và các nhiệm vụ công ích. Song song với quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lực lượng TNXP cũng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị; xây dựng đời sống văn hóa và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh niên xung phong. Riêng trong năm 2017, toàn Lực lượng TNXP đã tập trung thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ X, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các nội dung mới nhằm góp phần thực hiện bảy chương trình đột phá của Thành phố; lãnh đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       Công tác quản lý, đào tạo, bổ nhiệm, quy hoạch được tiến hành dân chủ, chặt chẽ, theo đúng nguyên tắc, kịp thời đáp ứng yêu cầu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Lực lượng TNXP; triển khai thực hiện tốt kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định; chỉ đạo cấp ủy các đơn vị cơ sở tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, kỷ luật, kỷ cương được đảm bảo; nguyên tắt tập trung dân chủ được giữ vững; công tác tiếp xúc, đối thoại được thực hiện nghiêm túc và có nề nếp; công tác dân vận tại các đơn vị trực thuộc được thực hiện tốt, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, viên chức, người lao động, đối tượng quản lý, nhân dân và chính quyền địa phương nơi trú đóng trong việc hỗ trợ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
       Hai đoàn thể Lực lượng TNXP tổ chức đại hội đúng thời gian theo quy định; phát huy tốt vai trò vận động đoàn viên, hội viên của đoàn thể mình tham gia tích cực các phong trào thi đua của đơn vị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
       Lực lượng TNXP thực hiện có hiệu quả Đề án “Quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện trực thuộc, đảm bảo tỉnh hình an ninh trật tự, an toàn đơn vị.
       Tập trung đầu tư phát triển, đa dạng hóa các loại hình hoạt động công ích, dịch vụ công ích mới; xung kích tham gia và thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của Thành phố nhằm giảm ùn tắt giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang và phát triển đô thị, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. các đơn vị tập trung xử lý, thu hồi đất đai bị lấn chiếm; việc quản lý, sử dụng đất đai tại các đơn vị có hiệu quả.
       Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 1986, Lực lượng TNXP Thành phố đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. Năm 2006, kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP Thành phố được nhận bức trướng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” lần thứ hai. Năm 2017, Lực lượng TNXP được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
       Để góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố, Lực lượng TNXP xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là:
       1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đảng bộ Lực lượng TNXP về thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo triển khai thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đồng thời có nghiên cứu, đề xuất các nội dung mới nhằm góp phần thực hiện bảy chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ CHí Minh khóa X về lãnh đạo, chỉ đạo triền khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội.
       2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2018.
       3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các giải pháp nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng nhóm đối tượng trong Lực lượng TNXP. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ Lực lượng TNXP đến các cơ sở đảng trực thuộc. Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kịp thời nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, viên chức và người lao động.
       4. Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đánh giá kết qỉa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xây dựng bộ máy quản lý các cấp tinh gọn và hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp với từng cá nhân và tình hình thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng TNXP, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Lực lượng TNXP có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong gương mẫu, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
       5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quán triệt và triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương và Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm.
       6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là công tác dân vận của chính quyền. Phát huy vai trò của hai đoàn thể trong việc giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
       7. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện không có nơi cư trú ổn định tại cơ sở xạ hội trong thời gian lập hồ sơ để tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cai nghiện tự nguyện; thực hiện tốt hoạt động cắt cơn, giải độc cho người cai nghện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng; lãnh đạo xây dựng đề án điều trị đa chức năng tại các cơ sở cai nghiện ma túy số 2 và số 3. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị; ngăn ngừa các hành vi vi phạm nội quy kỷ luật, phòng chống thẩm lậu ma túy, các chất gây nghiện; phòng chống gây rối an ninh trật tự, bạo động, bạo loạn, trốn trường và các hành vi tiêu cực của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại đơn vị.
       8. Hoạt động công ích, dịch vụ công ích: Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị để nâng cao năng lực quản lý, chất lượng dịch vụ; tham gia đấu thầu cạnh tranh các hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phát triển các hoạt động công ích, nghiên cứu thực hiện thêm nhiều loại hình hoạt động công ích mới để tăng dần tỷ trọng doanh thu hoạt động công ích. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Đội TNXP quận Bình Tân; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả “Đề án thí điểm cung ứng dịch vụ tổng hợp tại thành phố Hồ Chí Minh”.
       9. Tiếp tục tập trung lãnh đạo việc quản lý, sử dụng đất đai tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Lực lượng TNXP.
       10. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP.
       Qua 42 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP Thành phố luôn luôn thể hiện là một tổ chức kinh tế - xã hội đặc thù, xung kích thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố giao, vừa là nơi rèn luyện, đào tạo con người, vừa là một trường học lớn cho thanh niên như Bác Hồ đã dạy.
       Kế thừa di sản 42 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đội viên của Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào về thành quả mà các thế hệ TNXP thành phố đã tạo dựng nên, đồng thời tiếp tục vun đắp cho truyền thống đó ngày càng có vị thế mới, làm cho tuổi trẻ thành phố luôn tự hào với tổ chức của mình trong xã hội và làm cho tất cả những ai đã từng khoác trên người màu đồng phục TNXP luôn tự hào vì đã có một thời được sống, học tập rèn luyện, trưởng thành trong môi trường TNXP. Nơi mà uy tín và vị thế tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới. Học tập và làm theo tư tương, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một “trường học lớn của tuổi trẻ” như Bác Hồ đã căn dặn.      
 
LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG
                                                                      (THÁNG 3/2018)

    

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn