Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38040854
truyền thống TNXP
TNXP Thành phố Hồ Chí Minh - Xung kích, năng động, sáng tạo

         Truyền thống xung kích, năng động, sáng tạo của TNXP Thành phố có từ những ngày đầu thành lập và được củng cố, bồi đắp thêm qua mỗi tháng, mỗi năm, bởi nhiều thế hệ TNXP.

         Ngày 28/3/1976, hơn 1 vạn TNXP trong đội hình 2 Tổng đội TNXP (Tổng đội TNXP Thành Đoàn và Tổng đội TNXP Xây dựng kinh tế mới) đã cùng đồng loạt ra quân đến vùng nông thôn ngoại thành Thành phố, đến những nơi núi rừng đầy gian khổ và vô cùng khó khăn để khai hoang, phục hóa, xây dựng những khu kinh tế mới, để làm giàu cho quê hương, đất nước. Những sản phẩm có dấu ấn riêng biệt mang tên “Thanh niên xung phong Thành phố” đã ra đời, đó là “vành đai xanh” thay “vành đai trắng” ở ngoại thành Thành phố; là những dòng kênh được hình thành sau những đêm không ngủ, những ngày lao động dưới cái nắng cháy da; những cánh đồng hoang hóa bởi chiến tranh đã tươi xanh trở lại, trở thành những bãi mía, vườn thơm, nương ngô…; những khu dân cư đi lập nghiệp, những làng định cư kinh tế mới của dân nghèo thành thị tại vùng hoang vắng đã được định hình.

         Trong thời gian hơn một năm thử thách, hy sinh, TNXP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam. Hình ảnh người TNXP ngâm mình dưới nước làm ngầm, làm đường cho xe ra chiến trường; hình ảnh những vết chai được hình thành sau những chuyến cáng thương, tiếp lương, tải đạn… luôn là những hình ảnh đẹp, biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của TNXP trong thời đại mới.

         Năm 1980, UBND Thành phố ban hành quyết định chuyển giao Trường Thanh niên xây dựng cuộc sống mới trực thuộc Thành Đoàn sang trực thuộc Lực lượng TNXP. Sau đó, Trường Thanh niên xây dựng cuộc sống mới được chuyển thành các Trường Giáo dục lao động Công - Nông nghiệp từ số 1 đến số 6, đóng quân ở thành phố Hồ Chí Minh và vùng Nam Tây nguyên. Với phương châm “Trách nhiệm và tình thương” và “Người đi trước rước người đi sau”, Lực lượng TNXP trở thành “Trường học làm lại con người”, thực hiện nhiệm vụ là vừa cải tạo, giáo dục đối tượng quản lý vừa tự cải tạo, rèn luyện mình để làm gương cho học viên noi theo. Thông qua môi trường TNXP, hàng chục ngàn thanh niên chậm tiến đã trở thành những con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

         Thành phố Hồ Chí Minh ngày cáng phát triển, TNXP cũng luôn phải học tập, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và hòa nhịp cùng bước tiến chung. Những sản phẩm mang tên “Thanh niên xung phong” được nâng lên ở một tầm cao mới. Các trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm là nơi quản lý, giáo dục để trả về xã hội những con người hết nghiện ma túy, biết sống tốt hơn; rừng phòng hộ Cần Giờ vẫn xanh tươi, vươn cao mỗi ngày; những chuyến phà an toàn đưa khách sang sông… Trên các ngả đường, không khó để gặp hình ảnh người TNXP góp phần tạo nên sự an toàn, thoải mái cho du khách khi đến tham quan, du lịch; hình ảnh người TNXP điều tiết, phân luồng để giảm ùn tắc giao thông… Lực lượng TNXP đã trở thành một lực lượng không thể thiếu của thành phố mang tên Bác.

         Thực tiễn đã chứng minh, Lực lượng TNXP do Đảng lãnh đạo không chỉ là một tổ chức thanh niên tình nguyện thích hợp trong thời kháng chiến chống giặc ngoại xâm mà còn là một tổ chức có khả năng thích ứng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thời kỳ hậu chiến. Để góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố, Lực lượng TNXP xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là:

         - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đảng bộ Lực lượng TNXP về thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X; lãnh đạo triển khai thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đồng thời có nghiên cứu, đề xuất các nội dung mới nhằm góp phần thực hiện bảy chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố.

         - Kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         - Lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

         - Đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là công tác dân vận của chính quyền. Tập trung lãnh đạo hai đoàn thể tổ chức đại hội Đoàn và Công đoàn các cấp trong toàn Lực lượng.

         - Tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các giải pháp nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng nhóm đối tượng trong Lực lượng TNXP. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ Lực lượng TNXP đến các cơ sở đảng trực thuộc. Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kịp thời nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, viên chức và người lao động.

         - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp với năng lực của từng cá nhân và tình hình thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng TNXP, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Lực lượng TNXP có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong gương mẫu, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng bộ máy quản lý các cấp tinh gọn và hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

         - Triển khai thực hiện Đề án tổ chức các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và Cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (theo Quyết định 6582/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố). tập trung thực hiện tốt Đề án “Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện không có nơi cư trú ổn định tại cơ sở xạ hội trong thời gian lập hồ sơ để tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cai nghiện tự nguyện; thực hiện tốt hoạt động cắt cơn, giải độc cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng.

         - Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị; ngăn ngừa các hành vi vi phạm nội quy kỷ luật, phòng chống thẩm lậu ma túy, các chất gây nghiện; phòng chống gây rối an ninh trật tự, bạo động, bạo loạn, trốn trường và các hành vi tiêu cực của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại đơn vị.

         - Tập trung đầu tư phát triển, đa dạng hóa các loại hình hoạt động công ích, dịch vụ công ích mới; xung kích tham gia và thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của Thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, chỉnh trang và phát triển đô thị, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

         - Tập trung lãnh đạo việc quản lý, sử dụng đất đai tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Lực lượng TNXP.

                                                                                                 Linh Phụng

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn