Truyền thống cách mạng - tnxp.hochiminhcity.gov.vn

Liên kết website

 

Số lượt truy cập
28694739
truyền thống cách mạng

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (10/2/2018 08:08)

ỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin..........Khởi nghĩa Nam kỳ biểu tượng của ý chí quật cường dn tộc (12/11/2017 13:52)

Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Ở Đông Dương, thực dân Pháp phát-xít hóa bộ máy thống trị, thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta..............Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (25/10/2017 10:06)

Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh..........Hiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) năm 1954 và cách mạng Việt Nam (20/7/2016 15:46)

Nhìn vào thành phần tham gia Hội nghị, Việt Nam có 2 đồng minh lớn là Liên Xô và Trung Quốc, nhưng lại phải đấu tranh với 6 bên còn lại............Đạo lý làm người của Bác Hồ (19/5/2016 08:51)

ứ ba, Bác Hồ dạy sống phải khiêm tốn, giản dị. Khiêm tốn, giản dị là đức tính cao quý của Người. Trong suốt thời gian đi tìm đường giải phóng cho dân tộc.........

Các tin khác:
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Gương sáng trung kiên (16/4/2016 16:43)
Tháng 12 lịch sử (16/12/2015 10:00)
Tinh thần ngày Nam kỳ khởi nghĩa bất diệt (16/11/2015 10:03)
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - nền tảng tinh thần, động lực phát triển của chúng ta (11/10/2015 09:40)
Nam Bộ kháng chiến – dấu son lịch sử (17/9/2015 13:05)
Chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa (19/8/2015 08:25)
Người là Hồ Chí Minh! (Tiếp theo và hết) (21/6/2015 15:21)
Người là Hồ Chí Minh! (11/5/2015 10:59)
40 năm giải phóng Trường Sa (12/4/2015 08:03)
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 - Bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam (27/1/2015 09:50)
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn