Liên kết website

 

Số lượt truy cập
24185826
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Kế hoạch tuyển dụng Thanh niên xung phong năm 2012

       Nhằm ổn định công việc, tăng cường về số lượng nhân sự - người lao động, nâng cao phẩm chất, năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đội viên TNXP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội Thành phố giao, ngày 27.02.2012, Lực lượng TNXP ban hành kế hoạch tuyển dụng TNXP năm 2012 với các nội dung:

       1. Đối tượng, điều kiện tuyển dụng:
 
       Các thanh niên nam, nữ đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng theo Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30.01.2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong, quyết định số 23/QĐ-TNXP ngày 23.8.2005 của Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP về tuyển dụng lao động trong Lực lượng TNXP thành phố, cụ thể:
 
       - Tuổi từ 18 đến 30 (theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định 12/2011/NĐ-CP).
       - Trình độ học vấn: Trung học phổ thông trở lên.
       - Có đủ sức khỏe làm việc, là người không có tiền án tiền sự, không có tiền căn sử dụng ma túy, không có bệnh truyền nhiễm, không bị dị tật.
       - Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng.
 
       2. Thời gian tuyển:
 
       Tuyển dụng thường xuyên trong năm 2012.
 
       3. Địa điểm và hình thức tuyển:
 
       a) Địa điểm:
 
       - Phối hợp với các đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội một số tỉnh để tuyển TNXP.
 
       - Phối hợp Thành Đoàn để tuyên truyền các thông tin tuyển dụng đến đoàn viên, thanh niên các quận, huyện của Thành phố.
- Đăng ký thông tin tuyển dụng thông qua phòng giới thiệu việc làm của Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP và các Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
       b) Hình thức tuyển:
 
       Lực lượng TNXP đến các đơn vị nêu trên để phối hợp tuyên truyền, vận động, thông tin, cấp phát hồ sơ, tài liệu, hướng dẫn, giải thích đối với lãnh đạo các đơn vị, đối với người xin gia nhập TNXP; thu nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển theo quy định.
 
       4. Quyền lợi đối với người được tuyển dụng vào TNXP:
 
       Ngoài các quyền lợi và chính sách mà đội viên TNXP được hưởng theo Nghị định 12/011/NĐ-CP ngày 30.01.2011 của Chính phủ quy định về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong, thanh niên xung phong được tuyển còn được hưởng các nội dung sau:
 
       - Được tạo điều kiện huấn luyện, học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, bảo vệ sức khỏe theo quy định của pháp luật.
 
       - Được bố trí công việc phù hợp và ký hợp đồng lao động, đồng thời được hưởng các khoản tiền công, tiền lương, chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.
 
       - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội viên TNXP được cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ TNXP và được xét tặng kỷ niệm chương TNXP theo quy định.
 
       5. Công tác huấn luyện đối với người được tuyển dụng:
 
       Nội dung huấn luyện: theo chương trình huấn luyện TNXP thành phố Hồ Chí Minh do Lực lượng TNXP ban hành.
 
       a) Chính sách đối với người học trong giai đoạn huấn luyện:
 
       - Được bố trí nơi ăn, ở tập trung trong thời gian tham gia huấn luyện TNXP, nón, giày, vớ, áo mưa, thẻ TNXP, huy hiệu TNXP.
 
       - Được cấp tài liệu, dụng cụ… trong quá trình học tập, rèn luyện.
 
       b) Chính sách đối với người học sau khi huấn luyện đạt yêu cầu:
 
       - Được cấp một lần sinh hoạt phí tháng đầu tiên, nhằm hỗ trợ các khoản chi phí trong thời gian huấn luyện.
 
       - Được các trường, trung tâm, công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP, các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP tuyển dụng, ký hợp đồng lao động và bố trí công việc theo tình hình thực tế như: nhân viên quản lý, nhân viên hành chính, nhân viên bảo vệ, nhân viên trật tự viên giao thông, trật tự viên du lịch nếu người học đạt được kết quả huấn luyện tốt, có nguyện vọng và các tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu.
 
                                                                                      Khánh Thiện
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: 38.249.624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (+84.8) 39 245 212 – 39 245 214 – Fax: (+84.8) 39 245 211                                         Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                     ĐT: 38.249.625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@gmail.com