Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38107270
thi đua yêu nước
Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014

       Phát huy những kết quả đạt được qua phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, ngay từ đầu năm, Lực lượng TNXP đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đồng thời hướng dẫn tổ chức đăng ký, giao ước thi đua cho từng tập thể, cá nhân trong từng đơn vị cơ sở trực thuộc để làm mục tiêu phấn đấu, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014.
 
       Về công tác tham mưu phối hợp, Lực lượng TNXP đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn, quyết định liên quan đến phong trào thi đua. 100% cán bộ, viên chức và người lao động trong Lực lượng TNXP được nghe tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
 
       Đối với công tác thi đua, trong năm 2014, Lực lượng TNXP tổ chức 3 đợt thi đua, tập trung vào các nội dung như: lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; thi đua thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thi đua cải cách hành chính giải quyết công việc khoa học, hiệu quả; đẩy mạnh rèn luyện và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Lực lượng TNXP tham gia đầy đủ các hoạt động của Khối thi đua IV Thành phố, giới thiệu mô hình hoạt động tiêu biểu: “Tổ chức hoạt động gia công, giải quyết việc làm cho học viên cai nghiện ma túy tại Trường GDĐT và GQVL số 3”. Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, viên chức và người lao động Lực lượng TNXP đã đóng góp 300 triệu đồng hỗ trợ xóa 436 nhà dột nát, nhà tạm tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2014 đã tặng giấy khen cấp Lực lượng cho 15 tập thể và 31 cá nhân trong các đợt thi đua ngắn hạn. Căn cứ vào tình hình thực tế, Lực lượng TNXP phân chia các đơn vị trực thuộc thành 3 khối thi đua: Khối các đơn vị sự nghiệp, Khối các đơn vị doanh nghiệp và Khối các phòng nghiệp vụ của Lực lượng TNXP. Các Khối thi đua đã thực hiện tốt các hoạt động: xây dựng chương trình công tác, ban hành Quy chế hoạt động của Khối và tổ chức sinh hoạt theo Quy chế; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, đăng ký mô hình hoạt động tiêu biểu…
 
       Công tác bình chọn, xét khen thưởng thi đua thường xuyên, đột xuất được thực hiện chặt chẽ và được diễn ra từ cấp cơ sở đến cấp Lực lượng, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của từng tập thể, cá nhân trước khi xét đưa vào diện đề nghị cấp trên khen đều được rà soát, so sánh, đối chiếu theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định hiện hành, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt, tạo niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân để xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được. Tổ chức khen thưởng kịp thời các cá nhân có sáng kiến, cải tiến, giải pháp đổi mới trong công việc để mang lại hiệu quả cao, qua đó kích thích được cán bộ, viên chức và người lao động tham gia tích cực các phong trào thi đua do các cấp phát động.
 
       Hàng quý, 6 tháng, Lực lượng TNXP đều tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng nhằm đề ra phương hướng và khắc phục những hạn chế. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Lực lượng TNXP. Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các đợt tập huấn, triển khai các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng do Thành phố tổ chức và tập huấn cho 100% cán bộ, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc. Quỹ Thi đua, khen thưởng được Lực lượng TNXP và các đơn vị trực thuộc sử dụng đúng mục đích, đối tượng và đúng các quy định của pháp luật.
 
       Năm 2015, Lực lượng TNXP tiếp tục quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và các văn bản khác có liên quan; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua chuyên đề; Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; Phát huy vai trò của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trực thuộc thường xuyên, liên tục; Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức và người lao động./.
 
 
                                                                                      Khánh Thiện
(Nguồn: báo cáo số 258/BC-TNXP)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn