Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38096988
thi đua yêu nước
Trường 2 tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011
       Ngày 03.3.2012, Trường GDĐT và GQVL số 2 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP; đồng chí Nguyễn Thành Kiệt, Chủ tịch Công đoàn Lực lượng TNXP; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương Lực lượng TNXP; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc và hơn 75 cán bộ, nhân viên, người lao động và học viên tại đơn vị.
 
       Đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Đào Duy Vinh, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trường 2 báo cáo tổng kết công tác thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2011; tham luận của 02 tập thể và 01 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011 gồm Phòng Tổ chức - Hành chính, Đội Hi Vọng và đồng chí Phạm Viết Sơn, Đội trưởng Đội Niềm tin.
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Lực lượng TNXP (giữa) trao giấy chứng nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2011 cho các cá nhân.
 
       Đồng chí Nguyễn Văn Huệ biểu dương Trường 2 thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 do Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP giao, đồng thời, đề nghị Trường 2 cần nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, xem đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong lãnh đạo và hoạt động của đơn vị; có những giải pháp cụ thể, chi tiết cho từng đợt thi đua, từng nội dung thi đua, sát với tình hình thực tế; những đợt thi đua chuyên đề, thi đua ngắn ngày cần phải tập trung vào các cuộc vận động lớn của Lực lượng TNXP; công tác thi đua trong học viên cần phải được quan tâm phát động như: Tích cực học tập, lao động, chấp hành nội quy tại từng Tổ, từng Đội; quan tâm nhiều hơn đến những gương điển hình tiên tiến, biểu dương nhân rộng để mọi người học tập; việc bình bầu thi đua của các đợt phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng người, đúng tiêu chí đề ra, tránh bình bầu mang tính chủ quan, hình thức…
 
 
Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Đội Quản lý học viên  Trường 2 bắt tay giao ước thực hiện Phong trào thi đua yêu nước năm 2012
 
       Đồng chí Đào Duy Vinh, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội động thi đua khen thưởng Trường 2 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Huệ, đồng thời thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trường phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 với các nội dung chủ yếu: quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ chính trị; tuyên truyền sâu rộng và thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm cho học viên, người sau cai, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu; không ngừng cải cách hành chính, cải tiến lối làm việc, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ; phấn đấu kéo giảm 50% tình trạng thẩm lậu so với năm 2011, tỷ lệ học viên trốn trường dưới 1% trên tổng quân số quản lý; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, học viên tại đơn vị…
 
       Tại Hội nghị, tập thể Trường 2 được nhận giấy chứng nhận "Tập thể Lao động tiên tiến" và 08 cá nhân (đại diện cho 26 cá nhân) nhận giấy chứng nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2011; Công đoàn cơ sở Trường 2 nhận giấy chứng nhận “Vững mạnh xuất sắc”; 09 tập thể và 10 cá nhân (đại diện cho 79 cá nhân) nhận giấy khen “Lao động tiên tiến” năm 2011; 09 học viên (đại diện cho 59 học viên) nhận giấy khen “Học viên giỏi năm 2011”.
 
       Kết thúc Hội nghị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Đội quản lý học viên Trường 2 bắt tay giao ước thực hiện Phong trào thi đua yêu nước năm 2012.
 
Viết Thắng

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn