Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38091975
thi đua yêu nước
Phong trào thi đua yêu nước của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố giai đoạn 2010 - 2014

        39 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP Thành phố luôn phát huy tính “xung kích, năng động, sáng tạo”, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố giao. Từ ngôi nhà chung TNXP, bao lớp thanh niên được giáo dục, đào tạo để sống có lý tưởng, hoài bão, góp phần hình thành một đội ngũ lao động mới, đáp ứng nhu cầu xã hội. Để đạt được những kết quả đó, phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, đội viên TNXP được phát động và mang lại hiệu quả thiết thực.

       Lực lượng TNXP tập trung chỉ đạo, lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2014
  

       Giai đoạn 2010 - 2014, các đơn vị trực thuộc luôn nhận được hướng dẫn, chỉ đạo từ Lực lượng về cách thức triển khai, tổ chức thực hiện thi đua cho từng tập thể, cá nhân. Mỗi đơn vị có mục tiêu phấn đấu cụ thể và tích cực hơn trong việc tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tùy theo tình hình thực tế hoạt động, các đơn vị vận dụng linh hoạt các kế hoạch của Lực lượng để phát động các phong trào thi đua theo từng đợt hoặc ngắn ngày phù hợp, tăng hiệu quả hoạt động. Sau mỗi đợt thi đua, công tác tổ chức sơ, tổng kết và khen thưởng luôn kịp thời để khích lệ sự phấn đấu trong mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị và đề xuất khen thưởng cấp Lực lượng đối với các trường hợp xứng đáng, tiêu biểu. Ngoài ra, bộ máy nhân sự từ cơ quan Lực lượng đến đơn vị được nghiên cứu sắp xếp tinh gọn, đồng thời đổi mới cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cũng như phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phố.

       Phát động và thực hiện các phong trào thi đua được đơn vị tổ chức thường xuyên

       Tùy thuộc vào các đợt phát động thi đua, các đơn vị đề ra chế độ khen thưởng phù hợp, như thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt. Theo đó, đưa công tác khen thưởng vào quy chế khen hàng quý, hàng tháng, khen thưởng đột xuất đã tạo động lực tích cực trong công tác thi đua khen thưởng.

       Hàng năm, các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố đều tổ chức phát động các phong trào thi đua; Tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua cho từng tập thể, cá nhân; Tổ chức phân chia khối thi đua và chỉ định Khối trưởng; điều chỉnh và chấm chấm điểm thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế; Tổ chức xét, công nhận sáng kiến, cải tiến; Bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng; Tổ chức, triển khai và quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng… Mỗi phong trào thi đua đều được tổ chức sơ, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Song song đó là việc biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia phong trào, tạo động lực phấn đấu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 

       Các phong trào thi đua chuyên đề, thi đua ngắn ngày cũng được các đơn vị chú trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, xã hội được giao như phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Lực lượng TNXP Thành phố (28/3) hàng năm; thi đua thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục cho học viên, người sau cai nghiện nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam; thi đua chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức, học viên, người sau nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Các phong trào thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Lực lượng TNXP Thành phố, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Lực lượng TNXP Thành phố đã vận động cán bộ, viên chức, đội viên TNXP đóng góp hỗ trợ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xóa 436 nhà dột nát, nhà tạm với tổng số tiền vận động là 300 triệu đồng.

       Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

       Kết thúc các đợt phát động thi đua, từ Cơ sở đến Lực lượng TNXP, đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, Lực lượng TNXP đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tích cực vận động cán bộ, viên chức viết bài về các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, tuyên dương trước tập thể thông qua các buổi chào cờ, phát thanh, sinh hoạt 02 đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, bảng tin cơ quan… Đây là cơ sở cho Lực lượng TNXP xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các gương điển hình tiêu biểu trong toàn Lực lượng và đề xuất giới thiệu biểu dương, khen thưởng cấp Thành phố. Từ năm 2010 - 2014, Lực lượng TNXP đã đã khen thưởng, biểu dương cho 42 tập thể và 116 cá nhân là cán bộ viên chức, người lao động trong toàn Lực lượng.

Đồng chí Trần Phú Lữ, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP trao giấy khen cho cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2014
      
       Hoạt động tham gia Khối thi đua IV Thành phố và tổ chức hoạt động Khối thi đua trong Lực lượng TNXP
 

       Lực lượng TNXP là đơn vị thuộc Khối thi đua IV Thành phố, được đánh giá có hoạt động thi đua tích cực. Một số hoạt động chuyên đề tiêu biểu của Lực lượng TNXP được hầu hết các thành viên trong Khối quan tâm và đánh giá cao khi đưa ra thảo luận, trao đổi như:

Năm 2012, Mô hình “Trồng cây cao su trên đất bạn Lào” kết hợp với các đơn vị trong Khối tổ chức, thăm tặng quà cho 300 học sinh; khám, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân, giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhân dân tại khu vực thực hiện dự án hợp tác.

       Năm 2013, Lực lượng đưa ra mô hình “Tổ chức quản lý học viên cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân (nay là Cơ sở xã hội Nhị Xuân)”. Mô hình này đã nhận được sự đồng thuận của các thành viên trong Khối. Ngoài ra, đại diện cho Khối thi đua IV, Lực lượng TNXP phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố tham gia Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố với kết quả đạt giải nhì của Hội thi.

       Năm 2014, Lực lượng giới thiệu với Khối Thi đua IV mô hình “Tổ chức hoạt động gia công, giải quyết việc làm cho học viên cai nghiện ma túy tại Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 3”.

       Ngoài ra, để phong trào thi đua ngày càng được tổ chức quy mô, khoa học, tạo được sự hưởng ứng của cán bộ, viên chức, người lao động, hàng năm Lực lượng TNXP đều thực hiện phân chia Khối thi đua đối với các đơn vị trực thuộc, gồm 03 khối: Khối các đơn vị sự nghiệp; Khối các đơn vị doanh nghiệp và Khối các phòng nghiệp vụ, các ban Đảng và 02 đoàn thể Lực lượng TNXP.

       Phương hướng, nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2019

       Giai đoạn 2015 - 2019, Lực lượng TNXP sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, đặc biệt là các đợt thi đua chuyên đề, thi đua ngắn ngày nhằm đạt được yêu cầu thiết thực và bao quát được toàn bộ các lĩnh vực đời sống. Xây dựng phong trào thi đua phát triển đều khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố giao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được phát động nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, viên chức và người lao động trong nhận thức về thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Về công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến 05 năm tiếp theo, Lực lượng tăng cường quan tâm xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu toàn diện, xây dựng tiêu chí xét gương người tốt - việc tốt; duy trì công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá phong trào thi đua, trên cơ sở đó phát hiện và kịp thời biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng được phát huy vai trò nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị được thường xuyên, liên tục.
       Khen thưởng giai đoạn 2010 - 2014
 
       Kết quả khen thưởng thường xuyên
 
   + Lao động tiên tiến                       : 130 lượt tập thể và 9.193 lượt cá nhân.
   + Chiến sĩ thi đua cơ sở                  : 1.325 lượt cá nhân.
   + Kỷ niệm chương TNXP Thành phố : 2.579 cá nhân.
   + Tập thể Lao động xuất sắc               : 166 lượt tập thể (đang đề nghị 15 tập thể).
   + Huy hiệu Thành phố                   : 70 cá nhân (đang đề nghị 02 cá nhân).
   + Chiến sĩ thi đua Thành phố         : 102 lượt cá nhân.
   + Bằng khen UBND Thành phố     : 70 lượt tập thể và 405 lượt cá nhân (đang đề nghị 07 tập thể và 34 cá nhân).
   + Cờ thi đua Thành phố                 : 11 cờ (đang đề nghị 01 cờ).
   + Cờ truyền thống Thành phố        : 05 cờ.
   + Kỷ niệm chương TNXP TW Đoàn   : 175 cá nhân.
   + Cờ thi đua Chính phủ                 : 01 cờ.
   + Bằng khen Thủ tướng Chính phủ     : 27 lượt tập thể và 105 lượt cá nhân.
   + Huân chương Lao động hạng Ba : 07 lượt tập thể và 49 lượt cá nhân (đang đề nghị 05 cá nhân).
   + Huân chương Lao động hạng Hai     : 01 lượt cá nhân (đang đề nghị 01 cá nhân).
   + Huân chương Lao động hạng Nhất : 01 lượt tập thể.
 
 
       Kết quả khen thưởng chuyên đề, đột xuất
 
       Có 236 lượt tập thể và 1.425 lượt cá nhân được tặng Giấy khen của Lực lượng TNXP Thành phố có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của đơn vị
Có 01 tập thể được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia, phối hợp tổ chức thực hiện sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm (từ năm 2004 - 2014)
       Và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp Thành phố, sở, ban, ngành trong công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 - 2013; công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2013; công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; gương người tốt - việc tốt trong giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bắt cướp, phòng chống tội phạm, bảo vệ khách du lịch…


    Như Huỳnh (Tổng hợp)                                                           
 
 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn