Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38111525
thi đua yêu nước
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2010

            Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2010 trong Lực lượng TNXP, Đoàn kiểm tra của Lực lượng TNXP đã kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Trung tâm GDTX TNXP (ngày 02.11.2010), Trung tâm GDDN và GQVL Nhị Xuân (ngày 3.11.2010), Công ty TNHH 1 thành viên Dịch vụ công ích TNXP (5.11.2010).

Nhìn chung, công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo các nội dung hướng dẫn của Lực lượng; việc khen thưởng được đơn vị thực hiện kịp thời đúng nguyên tắc và đúng quy định hiện hành. Hầu hết các đơn vị đều duy trì thực hiện tốt chế độ khen thưởng đột xuất, định kỳ do vậy nhận được sự hưởng ứng tích cực trong toàn thể đơn vị. Thông qua các hoạt động phong trào thi đua, đơn vị cũng đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, viên chức, học viên và người sau cai trong việc chấp hành tốt nội quy, quy định trong đơn vị, thúc đẩy các mặt hoạt động phong trào trên các lĩnh vc hoạt động thi đua học tập, lao động sản xuất, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn đơn vị.

                                                                                       Thanh Quang

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn