Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38065605
Đoàn Thanh niên
Tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung)

        * Đoàn cơ sở Trường GDĐT & GQVL số 2 tổ chức học 6 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) cho 56 đoàn viên vào ngày 17 và 18.8.2012. Báo cáo viên là thầy Nguyễn Quang Huy, Giám đốc và thầy Phan Văn Tĩnh, giáo viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lâm Hà, tỉnh lầm Đồng  .

       Có 32 đoàn viên học đủ 6 bài lý luận chính trị theo chương trình mới và 24 đoàn viên đã học 06 bài lý luận chính trị chương trình cũ học bổ sung 02 bài: “Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta” và “Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”.
 
       Sau khi học lý thuyết, đoàn viên tham gia viết bài thu hoạch gồm 02 câu hỏi: tìm hiểu về truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam; vị trí, vai trò, trách nhiệm của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và liên hệ thực tiễn bản thân trong quá trình tham gia hoạt động Đoàn và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Bài thu hoạch do các báo cáo viên chấm. Căn cứ kết quả, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở sẽ tuyên dương, khen thưởng Chi đoàn có nhiều Đoàn viên đạt điểm xuất sắc và lập danh sách đề nghị Đoàn Lực lượng TNXP Thành phố cấp giấy chứng nhận theo quy định.
 
       * Ngày 15 và 16.9.2012, Đoàn cơ sở Trường GDĐT và GQVL số 1 tổ chức học 06 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) cho 60 đoàn viên thuộc 06 Chi đoàn trong đơn vị, trong đó, có 23 đoàn viên học 06 bài lý luận chính trị theo chương trình mới, 37 đoàn viên học bổ sung 02 bài theo quy định.
 

Đoàn viên Đoàn cơ sở Trường 1 học 06 bài lý luận chính trị 
 
       Trong đợt học lý luận chính trị, báo cáo viên Nguyễn Thế Anh, Bí thư huyện Đoàn Đăkr’Lấp, tỉnh Đăk Nông giới thiệu một số nội dung mới như: tính chất cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đặc trưng cơ bản của quy luật xã hội; nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay; mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới….
 
       Lớp học nhằm nâng cao nhận thức chính trị của đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện tốt các phong trào Đoàn và nhiệm vụ được giao tại đơn vị.
 
Nguyễn Hồng, Đào Cử
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn