Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38065288
Đoàn Thanh niên
Tham gia xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên trong đoàn viên nhằm củng cố và nâng cao thực lực chính trị, xứng đáng là “Đội dự bị tin cậy của Đảng”

 

       Trong các nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nó vừa đáp ứng yêu cầu của Đảng, đồng thời, việc có nhiều đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn là một trong những yếu tố quan trọng, vừa góp phần nâng cao thực lực chính trị, chất lượng sinh hoạt Đoàn ở các cơ quan, đơn vị, vừa đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Điều lệ Đảng đã khẳng định “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
       
       Trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, công tác thanh niên là vấn đề quan trọng của Đảng và dân tộc, “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà” (Chủ tịch Hồ Chí Minh), xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Qua mỗi thời kỳ, các thế hệ thanh niên luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Đoàn Thanh niên, với tư cách là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, hạt nhân của sự đoàn kết, tập hợp thanh niên thành lực lượng chính trị mạnh mẽ chung quanh Đảng, thể hiện sức sống trẻ trung của cả một dân tộc, góp phần bồi đắp xây dựng nên những thế hệ thanh niên có sức sống, có chí tiến thủ và vững vàng về nhận thức chính trị. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên phải phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, kịp thời tìm ra những giải pháp khả thi để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, công tác được giao.
 
       Đoàn Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận thức đúng đắn về công tác tham gia xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên, đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện và làm việc tốt để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012), Đoàn Lực lượng TNXP đã tổ chức giáo dục, rèn luyện, giới thiệu 695 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 156 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng (đạt 22,45%), chiếm 73,11% tổng số đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ Lực lượng TNXP. Công tác phát triển Đảng viên mới đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác Đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.
 
 
       Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ IX (2010 – 2015) đề ra: “Phấn đấu có 10% đoàn viên ưu tú (trên tổng số đoàn viên) đủ điều kiện giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và có 70% đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên TNCS ưu tú” và Nghị quyết Đại hội Đoàn Lực lượng TNXP nhiệm kỳ IX (2012 – 2017) phải đạt 45% đoàn viên ưu tú được kết nạp, Đoàn Lực lượng TNXP đã đề ra các giải pháp: “Tham mưu thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; không ngừng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn và chất lượng chính trị của đảng viên là đoàn viên; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết trung ương các khóa; tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích, có ý chí”, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; quan tâm phát động, triển khai tổ chức có hiệu quả, triệt để các phong trào hành động, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, tin học, mạnh dạn tình nguyện trong lao động sản xuất, xung kích đề xuất xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh; duy trì và tổ chức tốt các phong trào “5 xung kích – 4 đồng hành”, phong trào “3 trách nhiệm”, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cần chủ động trong phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên; tham mưu với cấp ủy Đảng phân công đảng viên trực tiếp tham gia và theo dõi các hoạt động của Đoàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên trở thành đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên trẻ; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, gặp gỡ, giao lưu giữa đoàn viên với các đảng viên lão thành, học tập gương sáng đảng viên trên các lĩnh vực công tác ở đơn vị, cơ quan trực thuộc”.
 
       Như vậy, để xây dựng, phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, phải tạo được nhận thức đúng đắn, sự cố gắng phấn đấu của từng cá nhân đoàn viên, đảng viên trẻ và tổ chức Đoàn các cấp, qua đó xây dựng một lực lượng xứng đáng là “Đội dự bị tin cậy của Đảng”, là đội ngũ kế thừa tốt nhất trong quá trình xây dựng, phát triển Lực lượng TNXP thành phố nói riêng, góp phần vào tiến trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước nói chung.
Võ Văn Lượng
(Bí thư Đoàn Lực lượng TNXP)
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn