Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31463366
Thanh niên xung phong học tập và làm theo lời bác
“Chúng ta phải không ngừng học tập, làm theo tác phong, phong cách làm việc của Bác Hồ”

(Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP tại Lễ kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 
       Thưa các đồng chí!
 
       Trong năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những chuyển biến tích cực. Đa số cán bộ, đảng viên, người lao động có ý thức tự giác cao, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có sự chuyển biến rõ rệt trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; cách thức giải quyết công việc ngày càng có hiệu quả. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên. Mối quan hệ giữa thủ trưởng với cán bộ, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được xác lập cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên; công tác kiểm tra, giám sát của hai đoàn thể quần chúng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, có tác dụng tích cực đến các mặt hoạt động của Lực lượng TNXP thành phố, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đa số cán bộ, đảng viên, viên chức nhận thức đúng đắn được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do vậy đã tích cực tham gia thực hiện với ý thức tự giác, đồng tình, nhất trí cao, coi học tập và tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên.
 
       Thưa các đồng chí!
 
       Để việc thực hiện Chỉ thị 03 /CT-TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Lực lượng TNXP trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục quán triệt để mọi người nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải không ngừng học tập, làm theo tác phong, phong cách làm việc của Bác Hồ, trong công việc cụ thể hàng ngày; rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đã ban hành. Làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Trước mắt và quan trọng nhất hiện nay là tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI ) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong Đảng bộ Lực lượng TNXP.
 
 
       Thưa các đồng chí!
 
       Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại và hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng và những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng là dịp để chúng ta tìm hiểu về những giá trị và những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cánh mạng Việt Nam và thế giới. Tưởng nhớ Người, chúng ta nguyện một lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã hoạch định tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được bổ sung, phát triển năm 2011. Thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đó là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội; góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Đó chính là hành động thiết thực, cụ thể thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư ( khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ con cháu đối với công lao vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
 

Đảng ủy Lực lượng TNXP 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn