Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33471002
hoạt động khác
Tiếp xúc và đối thoại với cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động quý 1/2020

 

       Ngày 11/5 và 12/5/2020, Đảng ủy Cơ sở xã hội Nhị Xuân tổ chức tiếp xúc và đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở xã hội Nhị Xuân với cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động quý 1/2020. Đồng chí Trương Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở chủ trì Hội nghị, cùng tham gia tiếp xúc có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng hai đoàn thể và 210 cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị.
Đồng chí Trương Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đơn vị phản hồi ý kiến viên chức, người lao động
Viên chức, người lao động phát biểu góp ý tại buổi tiếp xúc
 
       Tại buổi tiếp xúc và đối thoại, sau khi nghe báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát ý kiến quý 1/2020, VC-NLĐ tiếp tục góp ý các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị; công tác quản lý người cai nghiện, việc chấp hành nội quy, quy định của đơn vị; công tác bồi dưỡng, đào tạo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác chăm lo đời sống,... Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Trương Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở ghi nhận những ý kiến góp ý của viên chức, người lao động. Đồng chí đề nghị trưởng các phòng, đơn vị đề ra phương pháp quản lý điều hành nhằm đảm bảo, giữ vững tình hình an ninh trật tự tại đơn vị; cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ cương đơn vị, chủ động trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành, vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội được Ban Chỉ huy Lực lượng giao. Đồng thời tại buổi tiếp xúc và đối thoại, đồng chí đã thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội quý 1/2020, cụ thể, số lượng đối tượng tiếp nhận bắt buộc tăng 120% so với cùng kỳ; công tác an ninh được giữ vững; doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ đảm bảo; tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục học viên, người nghiện ma túy tại đơn vị.
Ánh Tuyền
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn