Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32904113
hoạt động khác
Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ năm 2008

       Ngày 27/4/2017, Cơ quan Lực lượng TNXP đã tổ chức Ngày pháp luật. Nội dung là cuộc thi dành cho các cá nhân và đồng đội tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, Thông tư 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Hội thi thu hút hơn 100 cán bộ, viên chức các phòng, ban Cơ quan Lực lượng TNXP tham gia.