Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32776432
hoạt động đoàn thể
Lễ kết nạp đảng viên mới
       Ngày 19/5/2018, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Võ Thị Thanh, nhân viên Đội Sản xuất – Dịch vụ - Đời sống. Tham dự có đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành 02 đoàn thể đơn vị cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ 1.
       Trong thời gian công tác từ năm 2004 đến nay, quần chúng ưu tú Võ Thị Thanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể.
 
Đồng chí Lê Quốc Phương – Bí thư Chi bộ 1 (phải)
trao Quyết định cho đảng viên mới