Liên kết website

 

Số lượt truy cập
36624893
hoạt động đoàn thể
Hoạt động của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP

       Ngày 07/4/2018, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP tổ chức lớp học 06 bài lý luận chính trị cho 73 đoàn viên của đơn vị.

 Đồng chí Châu Minh Hòa báo cáo chuyên đề 06 bài lý luận chính trị

      Đồng chí Châu Minh Hòa - Phó Trưởng khoa Đoàn - Hội, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã truyền đạt cho đoàn viên các nội dung như: Những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

      Lớp bồi dưỡng nhằm góp phần giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và ý thức được trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

      Trước đó, ngày 05/4/2018, đồng chí Lê Thành Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP đã trao Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy bộ phận Xí nghiệp Dịch vụ công cộng cho đồng chí Trần Quang Long, Quyền Giám đốc Xí nghiệp. 

Huỳnh Thu Thủy

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn