Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32681308
hoạt động đoàn thể
Đại hội Đảng bộ Cơ quan Lực lượng TNXP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

       Ngày 14/5/2020, Đảng bộ Cơ quan Lực lượng TNXP tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đơn vị thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy). Tham dự có 80 đảng viên của Cơ quan Lực lượng TNXP (77 đảng viên chính thức).
Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025 
 
       Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2015 - 2020, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Lực lượng TNXP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 07 đồng chí. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Bình giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu 19 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP(thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Lực lượng nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP đề nghị Đảng bộ Cơ quan Lực lượng TNXP tiếp tục xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là lãnh đạo thực hiện công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP đạt hiệu quả các nghị quyết, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra; cần chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về văn hoá công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; lãnh đạo đảng viên, quần chúng tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ;…
       Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, đảng viên và 90% viên chức, người lao động học tập Nghị quyết của Đảng các cấp; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 lần/nhiệm kỳ; kết nạp ít nhất 15 đảng viên mới; 100% người đứng đầu cấp ủy thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 100% chi bộ trực thuộc thực hiện tin học hóa quản lý phù hợp với chương trình cải cách hành chính của Cơ quan;…

Hùng Trần

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn