Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37353341
hoạt động đoàn thể
Giáo dục chính trị năm 2019
       Ngày 01/7/2019, Đảng ủy Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tổ chức Giáo dục chính trị Đợt 1 cho 125 cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
 
      Đồng chí Đào Duy Vinh - Bí thư Đảng ủy Cơ sở 2 đã triển khai đến cán bộ, đảng viên 02 chuyên đề: Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” với những nội dung chính như nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân; về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” gồm những nội dung: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - cơ sở hình thành, phát triển; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
Đồng chí Đào Duy Vinh - Bí thư Đảng ủy Cơ sở 2 báo cáo chuyên đề
 
       Đợt giáo dục nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và đơn vị vững mạnh.
                                                                                
                                                                                        Lê Thị Bích Hà
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn