Liên kết website

 

Số lượt truy cập
36793450
hoạt động đoàn thể
“Kiên quyết giải quyết công tâm, thấu tình đạt lý tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân”
       

Đồng chí Lê Quốc Phương

        Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018), Bản tin TNXP xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết của đồng chí Lê Quốc Phương, thuộc Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Đây là bài dự thi đạt giải khuyến khích cấp Thành phố (trên tổng số khoảng 3.500 bài dự thi) và đã được biên tập lại.
 
        Trong những năm vừa qua, ngành kiểm tra của Đảng đã dồn mọi tâm sức, vượt qua nhiều áp lực, để hoàn thành nhiều công việc chưa bao giờ khó, nhạy cảm, phức tạp đến như vậy. Việc kiểm tra, xác minh, kết luận những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật nhiều cán bộ, (trong đó có cả cán bộ cấp cao) là điều không ai muốn, song vì trách nhiệm trước Đảng, trước dân vẫn phải làm.
 
        Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng nói “Mọi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên đều phải được xem xét, xử lý công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát phải chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng nói chung và của từng cấp ủy, tổ chức đảng nói riêng để nhân rộng, lấy cái tích cực lấn át cái tiêu cực”.
 
        Nguồn động viên lớn nhất đối với ngành là đã góp phần quan trọng từng bước làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, được toàn Đảng, toàn dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ.
 
        Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, sau mỗi kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Trung ương đều ra thông báo kết luận, mỗi thông báo kết luận là một sự kiện làm “nóng” các trang báo, bởi sự quan tâm, hưởng ứng, đồng tình và đánh giá cao của toàn xã hội. Để có kết quả đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên qua theo dõi địa bàn, đơn thư của công dân và thông tin do báo chí phản ánh... Những vụ việc nổi cộm, tồn đọng nhiều năm, nhất là trong thực hiện dự án, quản lý kinh tế, trong công tác cán bộ, được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác minh công phu, kết luận khách quan, công tâm, rõ người, rõ việc. Đó là căn cứ để Trung ương Đảng, Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét, thi hành kỷ luật với tinh thần cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải chịu trách nhiệm lớn, không có bất cứ "vùng cấm" nào.
 
        Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, thôi giữ các chức vụ, bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử, vì hành vi cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại PVN trong thời gian ông công tác ở đó. Đây là lần đầu tiên, một cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật với các hình thức nghiêm minh như vậy. Nhiều cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng có những vi phạm nghiêm trọng không còn được "hạ cánh an toàn" mà phải chịu hình thức kỷ luật đúng mức, như: cách chức nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đối với ông Phạm Văn Vọng; cách chức nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đối với ông Nguyễn Phong Quang... Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương không vào cuộc, chắc vụ việc vẫn chìm trong "im lặng". Như thế sẽ mất lòng tin của quần chúng nhân dân.
 
        Kỷ luật một cán bộ, đảng viên là việc hết sức thận trọng, bởi đó là sinh mệnh chính trị của cán bộ, là uy tín của tổ chức đảng, phải căn cứ vào các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dựa vào tính chất, mức độ vi phạm và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Những người làm công tác kiểm tra phải chịu nhiều áp lực (chưa kể các tác động tiêu cực), bởi đây là đồng chí mình, phải làm sao vừa bảo đảm sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, vừa mở cho họ con đường khắc phục, để tiếp tục công tác và phấn đấu. Vì thế, phương châm, mục đích của công tác kiểm tra không phải đi "khui" khuyết điểm, "bới lông tìm vết" trong việc làm sai trái của đảng viên mà là bằng nhiều hình thức, như thông qua sinh hoạt đảng, nhất là tự phê bình và phê bình giúp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhận thức đúng hơn, đầy đủ hơn nội dung, mức độ, tính chất vi phạm của mình mà ăn năn hối lỗi; nhằm giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa sai phạm tái diễn. Do đó, không ít cán bộ khi nhận hình thức kỷ luật đã nói lời cảm ơn tổ chức đảng, ngành kiểm tra đã giúp họ nhận rõ yếu kém, để khắc phục.
 
        Do làm tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở các tổ chức đảng, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, đã tham mưu với Bộ Chính trị hoàn thiện, xây dựng mới một số quy định phù hợp yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới và đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước, như Quy định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, thay cho Quy định số 181 ban hành năm 2013... Các văn bản nêu trên cùng với những quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa",... đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy định của Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; nhất là trong xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm.
 
        Tại đơn vị, trong những năm vừa qua, công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy Cơ sở 1 diễn ra thường xuyên theo chuyên đề, đột xuất để tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên phải chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ và vai trò của mình.
 
        Với nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, trong nhiều năm qua Đảng ủy cơ sở luôn xem trọng công tác kiểm tra, giám sát nói chung và của chi bộ nói riêng. Bởi vì, nếu chi bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thì chính là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ vừa là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, vừa là biện pháp hữu hiệu trong việc đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên tại chi bộ.
 
        Từ năm 2010 đến năm 2014, có 06 đảng viên bị kỷ luật với khuyết điểm thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để người cai nghiện tự ý rời khỏi đơn vị. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy cơ sở đã nghiêm túc, thẳng thắn nhận định tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, chưa chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nội quy của đơn vị. Để khắc phục tình trạng đó, Đảng ủy cơ sở đã ra nghị quyết về việc kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo đó, tập trung vào những vấn đề:
 
        - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên về công tác kiểm tra giám sát của tổ chức cơ sở, trong đó đồng chí bí thư các chi bộ, cấp ủy cần nắm vững nội dung khi triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng để chủ trì, định hướng cho từng đảng viên góp ý thảo luận liên hệ thực tiễn với đơn vị mình công tác.
 
        - Nâng cao nhận thức của từng chi ủy chi bộ, đảng viên về vị trí, vai trò ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Chú trọng đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những đảng viên có sai phạm.
 
        Đây là nội dung quan trọng và là biện pháp hữu dụng nhất trong thời gian vừa qua mà Đảng ủy Cơ sở 1 áp dụng, đó là qua nắm bắt thông tin của quần chúng về trường hợp nào có manh nha là tiến hành nhắc nhở, tổ chức kiểm tra, giám sát kịp thời, từ đó ngăn ngừa, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra. Bản thân cán bộ, đảng viên qua đó cũng nhìn nhận ra những khuyết điểm của mình để tự chấn chỉnh, khắc phục.
 
        Với những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2015 đến nay đơn vị không có trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm về nội dung này, từ đó góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2015 - 2017. Đến nay, tình hình vi phạm của đảng viên đã giảm rõ rệt.
 

        Từ những liên hệ trên cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian vừa qua đối với toàn xã hội nói chung và đơn vị cơ sở của tôi nói riêng đã đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân và tập thể cán bộ, viên chức đơn vị tôi công tác. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn