Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34432906
hoạt động đoàn thể
Các đơn vị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

       Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP.

       Từ ngày 01/9 đến ngày 25/9/ 2016,  các đơn vị đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên của các đơn vị. Đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lực lượng TNXP trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết.

Toàn cảnh Hội nghị Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Trường 1

       Cán bộ, đảng viên ở các đơn vị đã được quán triệt ba chuyên đề gồm : Những nội dung cơ bản và mới của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

       Sau khi được học tập, cán bộ, đảng viên đã viết bài thu hoạch liên hệ thực tiễn của cá nhân, đơn vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngoài ra, trong thời gian tới cấp ủy các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn thể viên chức, người lao động để đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động điều được nắm được các nội dụng cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đoàn Toàn.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn