Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37351829
hoạt động đoàn thể
Học tập 6 bài lý luận chính trị
       Ngày 01/12/2019, Đoàn Cơ sở xã hội Nhị Xuân phối hợp cùng Đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị cho 52 đoàn viên nhằm hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).
 
       Tại buổi học tập, đồng chí Võ Văn Lượng, Phó Chánh Văn phòng, nguyên Bí thư Đoàn Lực lượng TNXP đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 6 bài lý luận chính trị: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam –Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích, cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
Đồng chí Võ Văn Lượng, Phó Chánh Văn phòng Lực lượng TNXP
giới thiệu các chuyên đề lý luận chính trị đến đoàn viên
 
       Buổi học tập nhằm giúp đoàn viên nhận thức đúng đắn lý tưởng cách mạng, vai trò, vị trí của mình mà ra sức phấn đấu học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 Ánh Tuyền
 
 
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn