Liên kết website

 

Số lượt truy cập
36820433
hoạt động đoàn thể
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII
       Ngày 9/8/2018, Đảng ủy Lực lượng TNXP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, viên chức Cơ quan Lực lượng TNXP. Báo cáo viên là tiến sĩ, giảng viên chính Phan Hải Hồ - Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.
 
Quang cảnh hội nghị
 
       Tại Hội nghị, các thành viên được nghe báo cáo viên giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và 03 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Trong đó, tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Đề án đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành Nghị quyết.
 
          Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, viên chức trong Lực lượng TNXP nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết và góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống.
 
Hùng Trần
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn