Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37319869
hoạt động đoàn thể
Học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
       Ngày 04/01/2019, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.
       Tại Hội nghị, giảng viên Thạch Kim Hiếu - Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố đã báo cáo các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông qua kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và nội dung chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 cho cán bộ chủ chốt, đảng viên, quần chúng ưu tú của Công ty.
 

       Đây là dịp giúp các thành viên nâng cao nhận thức, đồng thời, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức của Hội nghị lần thứ 8 đã đề ra; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình của đơn vị. 

Thu Thủy 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn