Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37577546
hoạt động đoàn thể
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
       Ngày 08/01/2020, Đảng ủy Lực lượng TNXP Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP chủ trì Hội nghị.
 
       Trong năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện. Tổ chức thông tin thời sự kịp thời về tình hình trong nước, quốc tế và tình hình khu vực, đặc biệt là tình hình Biển Đông để cán bộ, đảng viên nắm được thông tin cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong kỳ, đã kết nạp 33 đảng viên mới đạt 132% so với chỉ tiêu nghị quyết; công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn bộ máy tổ chức trong Lực lượng TNXP được tiếp tục thực hiện, sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; tập trung công tác đào tạo lý luận chính trị, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, viên chức được tăng cường, kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành của các cấp. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định, chuẩn y cấp ủy cơ sở đảng chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
       Công tác tiếp nhận và quản lý người cai nghiện ma túy ở các cơ sở cai nghiện và cơ sở xã hội được Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục, quản lý người cai nghiện, tình hình an ninh trật được giữ vững. Các hoạt động công ích tiếp tục được duy trì và phát triển.
 
       Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận đặc biệt là công tác dân vận của chính quyền, cấp ủy các cấp và thủ trưởng các đơn vị đã có nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận của chính quyền, quan tâm lãnh đạo và phát huy vai trò của hai đoàn thể trong công tác vận động quần chúng; phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đồng chí Đỗ Hữu Chính, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Lực lượng TNXP
tham gia phát biểu
 
       Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Khoa đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp trong Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2020, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và người cai nghiện ma túy .
 
Hoàng Vân
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn