Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37340162
hoạt động đoàn thể
Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025


       Trong tháng 05/2020, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Lực lượng TNXP Thành phố đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội các cơ sở đảng đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của từng đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP (thứ 4 từ phải qua)
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
       * Ngày 31/5/2020, Đại hội Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 lần thứ VI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 07 đồng chí; đồng chí Bùi Thanh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Bình giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu 13 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
       Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP đề nghị đơn vị tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động trị liệu; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, không để đất trống tạo điều kiện phát sinh các trường hợp xâm canh lấn chiếm đất; thực hiện tốt công tác dân vận, vận động học viên và thân nhân, dân địa phương cùng phối hợp với đơn vị phục vụ cho công tác quản lý, phòng chống thẩm lậu, vật cấm vào đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của đơn vị; thực hiện tốt dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015-NĐ-CP trong lấy ý kiến, bàn bạc, thảo luận, quyết định vấn đề;...
Đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lực lượng TNXP (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
       * Ngày 28/5/2020, Đại hội Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 lần thứ VIII đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 07 đồng chí; đồng chí Trương Quang Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đào Duy Vinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu 13 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
       Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lực lượng TNXP đề nghị Cơ sở 2 xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là thực hiện nhiệm vụ xã hội, cần đầu tư nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận người cai nghiện; quản lý tốt diện tích đất đai được giao; nâng cao năng suất diện tích trồng cây cà phê hiện có; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính; lãnh đạo hai đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường quán triệt kịp thời các chủ trương của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc;…
Đồng chí Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ sở xã hội Nhị Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
       Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ Cơ sở xã hội Nhị Xuân lần thứ VIII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 07 đồng chí; đồng chí Trương Văn Hậu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Văn Tuyến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu 16 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
       Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP đề nghị đơn vị tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác tiếp nhận, cắt cơn giải độc cho người nghiện, công tác cai nghiện diện tự nguyện; xây dựng phương án sử dụng cơ sở vật chất tại huyện Cần Giờ để tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định; lãnh đạo tốt công tác quản lý đất đai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đúng mục đích sử dụng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;...
Đảng viên Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp TNXP
bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
       * Ngày 22/5/2020, Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp TNXP lần thứ II đã bầu đồng chí Trần Huỳnh Thanh Thủy giữ chức Bí thư Chi bộ và 03 đồng chí (2 chính thức 1 dự khuyết) dự Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
       Trong kỳ, tổng doanh thu các hoạt động sản xuất kinh doanh (tính đến hết năm 2019) là 617,15 tỷ đồng, đạt 58,45% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông; tổng sản lượng trứng gà tham gia chương trình bình ổn thị trường của Thành phố Hồ Chí Minh là 46.728.110 quả; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW khoá XII về việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; đảm bảo 100% người lao động làm việc trên 06 tháng được xác minh lý lịch; kết nạp đảng viên mới được 4 người;…
Đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lực lượng TNXP
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP 
 
       * Ngày 21/5/2020, Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP lần thứ IV đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 đồng chí; đồng chí Phan Sinh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và bầu 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
       Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lực lượng TNXP đề nghị Trung tâm cần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy văn hóa, dạy nghề tại các cơ sở cai nghiện trực thuộc Lực lượng TNXP; tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhiệm vụ được giao; lãnh đạo đảng viên, quần chúng tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, xây dựng hai đoàn thể, lực lượng chính trị nòng cốt phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng;…
Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
       * Ngày 20/5/2020, Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP lần thứ VII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 07 đồng chí; đồng chí Trần Ngọc Hiến Tâm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Trịnh Phương Thái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu 21 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
       Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP đề nghị Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công ích, nhiệm vụ công ích, đồng thời đề xuất các loại hình dịch vụ công ích mới trong thời gian tới; thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về văn hoá công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ;…
Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan Lực lượng TNXP
 
       * Ngày 14/5/2020, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Lực lượng TNXP lần thứ XV (đơn vị thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 07 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Văn Bình giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Huỳnh Thị Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu 19 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP đề nghị Cơ quan Lực lượng TNXP tiếp tục thực hiện công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP đạt hiệu quả các nghị quyết, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra; cần chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về văn hoá công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; lãnh đạo đảng viên, quần chúng tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị;...

Nhóm CTV

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn