Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37331239
hoạt động đoàn thể
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

     Sáng 21/7/2022, 620 cán bộ, đảng viên, viên chức Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh đã nghe quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Cán bộ, đảng viên Cơ quan Lực lượng TNXP nghe quán triệt Nghị quyết

     Hội nghị diễn ra trong hai ngày 21 và 22/7 với các nghị quyết được quán triệt như: Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết về Nông nghiệp nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

     Hội nghị đã góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế- xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Hùng Trần

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn