Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37167996
hoạt động đoàn thể
Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

     Năm 2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Lực lượng TNXP đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp. Đảng ủy Lực lượng TNXP đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm lỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền thực quan, phát thanh, qua các trang mạng xã hội… Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP đã chuẩn y 46 cấp ủy viên tại các cơ sở đảng trực thuộc, 20 ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở. Đảng bộ Lực lượng TNXP đã lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Lực lượng TNXP về dự thảo báo cáo chính trị  Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Sau đại hội, các cơ sở đảng đều tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ XI và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động.

     Lực lượng TNXP đã luôn làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, quản lý an toàn rừng phòng hộ Cần Giờ

Công tác nghiên cứu dư luận xã hội được thực hiện tốt; duy trì việc nắm tình hình và diễn biến tư tưởng của  cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên và thân nhân học viên tại các đơn vị. Thực hiện tốt các đợt khảo sát dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh.

     Các cơ sở đảng đã tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Chỉ thị 05 - CT/TW chủ đề năm 2020; hướng dẫn xây dựng bản đăng ký và cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng ủy Lực lượng TNXP đã tổ chức Hội thi giới thiệu tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 15 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Đảng bộ Lực lượng TNXP tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điển, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý định kỳ được thực hiện tốt. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm, đạt 110% so với chỉ tiêu nghị q uyết năm 2020 (33 người). Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo phù hợp yêu cầu thực tế.

     Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2020, không có đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, không phát hiện vụ việc tham nhũng tại các đơn vị.

      Khánh Thiện

                                                                                                      

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn