Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38084071
Đại hội Đảng các cấp lần thứ XIII
Nhiều góp ý xây dựng và phát triển TPHCM nhanh, bền vững, có chất lượng sống tốt

 

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp góp ý của các đại biểu đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
       Sáng 17/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo góp ý của các đại biểu đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Theo đó, các góp ý tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển TP nhanh và bền vững, có chất lượng sống tốt, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân, xây dựng Đảng bộ TP thật trong sạch, vững mạnh…
       Xây dựng TP thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh
       Trong nội dung góp ý về công tác xây dựng Đảng, một số ý kiến cho rằng, công tác tư tưởng có lúc, có nơi còn chưa đủ sắc bén, chưa đủ sức thuyết phục, còn bị động trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; việc cung cấp thông tin chính thống chưa kịp thời nên kết quả thực hiện còn hạn chế; tiến độ thực hiện quy hoạch phát triển các cơ quan báo chí tại TP còn chậm. Do đó, trong thời gian tới, TP cần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, bảo vệ nội bộ, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và làm tốt công tác bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh mạng; đổi mới công tác nắm bắt dư luận xã hội gắn với nâng cao chất lượng mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở để triển khai thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng TP thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
       Đồng thời, có các giải pháp đồng bộ đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa ngoài xã hội, để trở thành nếp sống, ứng xử văn hóa của chính người dân TP, nhất là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, giữ gìn và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc làm nền tảng cho sự phát triển của văn hóa TP; cần xây dựng không gian văn hóa mang đậm nét đặc trưng của TPHCM. 
       Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài Nhà nước, nhất là trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài, trường tư thục nhằm tập hợp lực lượng, phát triển đảng viên; quan tâm hơn công tác quản lý, chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên.
       Liên quan đến vấn đề tinh giảm biên chế, đa số ý kiến cho rằng, TP cần kiến nghị Trung ương nghiên cứu quy định về tinh giản biên chế phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của TPHCM để vừa thực hiện được chủ trương tinh giản biên chế, vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, TP cần xin một cơ chế đặc thù khi thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ đối với công chức cấp xã, đặc biệt là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã để đảm bảo được khối lượng công việc trong thời gian sắp tới.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê trình bày báo cáo tổng hợp góp ý của các đại biểu đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
       Có lộ trình thực hiện cụ thể cho từng chương trình trọng điểm
       Trong nội dung góp ý về các chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, một số ý kiến cho rằng, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5% là khó khả thi. Do đó, đề nghị rà soát lại chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm từ 8% - 8,5% và duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60% và chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 đến 9.000 USD/người để có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
       Đồng thời, có ý kiến cho rằng, trong 26 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa đề cập đến chỉ tiêu vùng nông thôn để định hướng cho 5 huyện ngoại thành. Do đó, đề xuất nên có một chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành theo định hướng phát triển đô thị.
       Liên quan công tác đổi mới quản lý TP, một số ý kiến đề nghị TP cần có các giải pháp cải cách hành chính (CCHC) để thực hiện các công trình trọng điểm, nâng cao nguồn nhân lực; tăng cường trách nhiệm của các sở - ngành TP hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho quận, huyện để xây dựng chính quyền đô thị, TP thông minh trong thời gian tới; nhất là cải cách công tác tổ chức, cán bộ trong Đảng phải tương xứng với việc CCHC của chính quyền.
Về góp ý cho 4 chương trình đột phá của TP, đa số đại biểu thống nhất và đề nghị có lộ trình thực hiện cụ thể cho từng chương trình trọng điểm và xác định một số công trình, chương trình đề án hoàn thành ở nửa đầu nhiệm kỳ; bổ sung giải pháp thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển TP; tăng cường nguồn lực, giải pháp đột phá huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước; phát triển nguồn nhân lực để thực hiện, trong giai đoạn đầu cần hợp tác, huy động các chuyên gia trong và ngoài nước.
       Đồng thời, cần bổ sung đề án đào tạo cán bộ ngang tầm với đòi hỏi của phát triển đất nước để thực hiện chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TP. Cần có những giải pháp để triển khai, thực hiện hiệu quả các đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế ở 8 ngành giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ; y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030; cần có chính sách thu hút và sử dụng được nguồn nhân lực cao đã được xã hội đầu tư trong thực hiện chương trình đột phá phát triển nhân lực TP trong giai đoạn tới.
Mặt khác, đề nghị TP kiên trì kiến nghị Trung ương quan tâm, có chủ trương, chính sách, cơ chế để xây dựng và phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế đặt tại TP; bổ sung chương trình hoặc đề án phát triển và quản trị nguồn lực của DN Nhà nước.
Toàn cảnh buổi làm việc thông qua báo cáo tổng hợp góp ý của các đại biểu đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
       Quy hoạch sử dụng đất cần phân bổ hợp lý
      Trong nội dung góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị, một số ý kiến cho rằng, về kinh tế, TP chưa khai thác tốt đường thủy để phục vụ dịch vụ logistics; việc phân cấp, ủy quyền cho quận, huyện theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội trong lĩnh vực đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công còn chưa đầy đủ, tiến độ giải ngân của quận, huyện còn chậm. Về phát triển văn hóa - xã hội, đa số ý kiến đề nghị TP cần quan tâm giáo dục kỹ năng mềm và tăng cường thể lực cho các em học sinh bên cạnh việc trang bị kiến thức.
       Đồng thời, việc quy hoạch, quản lý mạng lưới giáo dục nghề nghiệp thời gian qua chưa hiệu quả, cần thay đổi mô hình quản lý đối với công tác dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên; cần có giải pháp hiệu quả hơn trong đào tạo nghề gắn với thị trường lao động, nhu cầu của DN. Cũng như quan tâm nhiều hơn cho công tác y tế dự phòng; có các giải pháp phát triển y tế thông minh, dịch vụ y tế cộng đồng; có giải pháp về tỷ lệ sinh cho phụ nữ của TP, đáp ứng chương trình đột phá phát triển nhân lực trong thời gian tới. Quan tâm giải pháp chủ động kiểm soát và ứng phó kịp thời với các dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 hiện nay còn đang rất phức tạp.
       Mặt khác, có giải pháp để hỗ trợ thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo, ngoài sự hỗ trợ thì bản thân hộ nghèo phải tự nỗ lực vươn lên; quan tâm thêm việc giữ trẻ vào ngày thứ bảy để công nhân, đặc biệt là công nhân nữ an tâm làm việc.
       Liên quan vấn đề phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ công tác phân loại rác tại nguồn; đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường của các DN và kiến nghị TP có các chính sách hỗ trợ các DN sản xuất nhỏ trong khu dân cư có điều kiện di dời. Cũng như đánh giá lại việc hỗ trợ người dân xây dựng công trình phụ trợ trong sản xuất nông nghiệp như tính hiệu quả, hạn chế, khó khăn để nhân rộng trong các huyện của TP.
       Đồng thời, việc quy hoạch sử dụng đất cần phân bổ hợp lý (đất nông nghiệp còn nhiều nhưng tỷ trọng đóng góp không cao), bổ sung đánh giá về chính sách chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở và đất dịch vụ cũng như có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp phù hợp, tránh lãng phí. Cũng có ý kiến cho rằng, công tác công khai quy hoạch sử dụng đất còn chưa rõ ràng ở một số địa phương, thời gian tới, TP cần tập trung nâng cao hiệu quả cơ sở dữ liệu về đất đai để thực hiện thống nhất, hiệu quả.
       Bên cạnh đó, bổ sung các giải pháp quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng đô thị để nâng cao hiệu quả giảm ngập nước, phát triển bền vững, thực hiện tốt công tác cung cấp nước sạch cho người dân.
Nhóm PV

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/nhieu-gop-y-xay-dung-va-phat-trien-tphcm-nhanh-ben-vung-co-chat-luong-song-tot-1491870690

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn