Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38073922
Cải cách hành chính
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 140 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 7
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 12/KH-TNXP Kế hoạch 17/02/2016 Công tác pháp chế năm 2016 trong Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh
2 15/2012/QH13 Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/2013
3 221/2013/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 221/2013?NĐ-CP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
4 30-KH-TNXP Kế hoạch 10/04/2015 Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2015 trong Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh
5 733/TNXP-KHTC Công văn 25/11/2013 Hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và dự án sửa chữa cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các đơn vị sự nghiệp
6 Bản tự khai Văn bản TC 01/03/2000 Bản tự khai kỷ niệm chương TNXP
7 BC, 1221_BC_TNXP _03_6_2021 Văn bản XH 03/06/2021 Báo cáo số 1221/BC-TNXP ngày 03/6/2021 của Lực lượng TNXP về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
8 BC, 1722_BCCTPH_LLTNXP_HCTNXP _04_8_2022_ Văn bản XH 04/08/2022 Báo cáo số 1722/BCCTPH-LLTNXP-HCTNXP ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP và Hội cựu TNXP Thành phố về tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội cựu TNXP Thành phố và Lực lượng TNXP Thành phố giai đoạn 2017 - 2021.
9 BC, 2688-BC-TNXP (20-11-2020) Văn bản XH 20/11/2020 Báo cáo sơ kết thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" tại Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh
10 BC, 2688-BC-TNXP (20-11-2020) Văn bản XH 20/11/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” tại Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh.
11 BC, 2724-BC-TNXP (24-11-2020) Văn bản XH 24/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
12 BC, 2942-BC-TNXP (17-12-2020) Văn bản XH 17/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 3400/KH-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 04/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị
13 BC, 2970-BC-TNXP (22-12-2020) Văn bản XH 22/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2020
14 CT, 1727_CTPH_LLTNXP_HCTNXP _05_8_2022_ Chương trình 05/08/2022 Chương trình phối hợp số 1727/CTPH-LLTNXP-HCTNXP ngày 05 tháng 8 năm 2022 giữa Lực lượng TNXP Thành phố và Hội cựu TNXP Thành phố giai đoạn 2022 - 2026.
15 CTr, 1463_CTr_TNXP _05_7_2021 Chương trình 05/07/2021 Chương trình số 1463/Ctr-TNXP ngày 05/7/2021 của Lực lượng TNXP về nhiệm vụ công tác quý III năm 2021
16 CV, 1150-TNXP-YT (29-5-2021).signed Công văn 29/05/2021 Công văn số 1150/TNXP-YT ngày 29/5/2021 của Lực lượng TNXP về việc yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
17 CV, 1327_TNXP_YT _21_6_2021 Công văn 21/06/2021 Công văn số 1327 ngày 21/6/2021 của Lực lượng TNXP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của UBND Thành phố.
18 Giấy bảo lãnh vay vốn Văn bản TC 28/02/2000 Giấy bảo lãnh vay vốn cho CBNV của đơn vị
19 Giấy cam đoan vay vốn Văn bản TC 28/02/2000 Giấy cam đoan vay vốn của CBNV
20 Giấy xác nhận 01 Văn bản XH 01/03/2000 Giấy xác nhận của gia đình về tình trạng nghề nghiệp và việc làm của học viên
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 140 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 7
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn