Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37562044
Cải cách hành chính
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 121 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 7
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 KH, 2407_KH_TNXP _11_11_2022_.signed.signed.signed Kế hoạch 11/11/2022 Kế hoạch số 2407/KH-TNXP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Lực lượng TNXP về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” giai đoạn 2022 – 2025.
22 KH, 2456_KH_TNXP _11_11_2022_.signed.signed.signed Kế hoạch 11/11/2022 Kế hoạch số 2456/KH-TNXP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Lực lượng TNXP triển khai thực hiện Kế hoạch số 4155/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
23 KH, 2360_KH_TNXP _02_11_2022__.signed.signed.signed Kế hoạch 02/11/2022 Kế hoạch số 2360/KH-TNXP ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Lực lượng TNXP tuyên truyền, vận động học viên cai nghiện ma túy đến làm việc tại Cụm Công nghiệp - Khu dân cư Nhị Xuân.
24 KH, 2325_KH_TNXP _26_10_2022__1_.signed Kế hoạch 26/10/2022 Kế hoạch số 2325/KH-TNXP ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Lực lượng TNXP về tổ chức về nguồn nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đồng chí Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
25 QĐ, 330_QĐ_TNXP _19_10_2022_.signed Quyết định 19/10/2022 Quyết định số 330/QĐ-TNXP ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Lực lượng TNXP về việc ban hành Quy định về quy trình giải quyết tố cáo trong Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.
26 KH, 2256_KH_TNXP _17_10_2022__1_.signed Kế hoạch 17/10/2022 Kế hoạch số 2256/KH-TNXP ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Lực lượng TNXP về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
27 QĐ, 318 /QD-TNXP Quyết định 03/10/2022 Quyết định số 318/QĐ-TNXP ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Lực lượng TNXP về việc ban hành Quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.
28 KH, 2080_KH_TNXP _22_9_2022_.signed Kế hoạch 22/09/2022 Kế hoạch số 2080/KH-TNXP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Lực lượng TNXP về phát động phong trào thhi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trong Lực lượng TNXP Thành phố năm 2022...
29 KH, 2061_KH_TNXP _20_9_2022_.signed Kế hoạch 20/09/2022 Kế hoạch số 2061/KH-TNXP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Lực lượng TNXP về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Lực lượng TNXP Thành phố và Hội cựu TNXP Thành phố giai đoạn 2022 - 2026.
30 KH, 2007_KH_TNXP _13_9_2022_.signed.signed.signed Kế hoạch 13/09/2022 Kế hoạch số 2007/KH-TNXP ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Lực lượng TNXP Thành phố về “Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của cán bộ, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh và người cai nghiện ma túy tại Lực lượng TNXP Thành phố” giai đoạn 2022 - 2026.
31 KH, 2012_KH_TNXP _13_9_2022_.signed.signed.signed Kế hoạch 13/09/2022 Kế hoạch số 2012/KH-TNXP ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Lực lượng TNXP về thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” tại Lực lượng TNXP Thành phố.
32 KH, 1765_KH_TNXP _11_8_2022_.signed Kế hoạch 11/08/2022 Kế hoạch số 1765/KH-TNXP ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 23/11/2022).
33 QĐ, 221_QĐ_TNXP _08_8_2022_.signed Quyết định 08/08/2022 Quyết định số 221/QĐ-TNXP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.
34 QĐ, 222_QĐ_TNXP _08_8_2022_.signed Quyết định 08/08/2022 Quyết định số 222/QĐ-TNXP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
35 CT, 1727_CTPH_LLTNXP_HCTNXP _05_8_2022_ Chương trình 05/08/2022 Chương trình phối hợp số 1727/CTPH-LLTNXP-HCTNXP ngày 05 tháng 8 năm 2022 giữa Lực lượng TNXP Thành phố và Hội cựu TNXP Thành phố giai đoạn 2022 - 2026.
36 BC, 1722_BCCTPH_LLTNXP_HCTNXP _04_8_2022_ Văn bản XH 04/08/2022 Báo cáo số 1722/BCCTPH-LLTNXP-HCTNXP ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP và Hội cựu TNXP Thành phố về tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội cựu TNXP Thành phố và Lực lượng TNXP Thành phố giai đoạn 2017 - 2021.
37 KH, 1651_KH_TNXP _02_8_2022_.signed Kế hoạch 02/08/2022 Kế hoạch số 1651/KH-TNXP ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Lực lượng TNXP Thành phố về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)...
38 KH, 1617_KH_TNXP _27_7_2022__1_.signed.signed.signed Kế hoạch 27/07/2022 Kế hoạch số 1617/KH-TNXP ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Lực lượng TNXP Thành phố về phát động phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trong Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.
39 KH, 1608_KH_TNXP _25_7_2022__.signed Kế hoạch 25/07/2022 Kế hoạch số 1068/KH-TNXP ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Lực lượng TNXP Thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an.
40 KH, 1355_KH_TNXP _21_6_2022_.signed Kế hoạch 21/06/2022 Kế hoạch số 1355/KH-TNXP ngày 21 tháng 6 năm 2022 về tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 121 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 7
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn