Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38072664
Đảng bộ Lực lượng TNXP
Từ đại hội đến Đại hội (kỳ 2)

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất họp từ ngày 19 đến ngày 30.4.1977. Đại hội đã thảo luận báo cáo chính trị “Tình hình và nhiệm vụ” của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, do đồng chí Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh trình bày.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất được tổ chức 2 vòng. Tham dự đại hội có 589 đại biểu thay mặt cho 28.079 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1 gồm 49 đồng chí, trong đó có 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại hội đã ra Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu chung đến năm 1980 và nhiệm vụ, mục tiêu trong 2 năm 1977 – 1978. Trong phần nói về tăng cường giáo dục thanh niên, Nghị quyết chỉ rõ: “…Trên cơ sở đó, tiếp tục phát động, đưa phong trào thanh niên tiến lên không ngừng thành cao trào thanh niên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt chăm sóc các phong trào thanh niên xung phong, lao động tình nguyện, tiến quân vào khoa học kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất”.
NL.X (st)
 
(* Nguồn: Tạp chí sổ tay xây dựng Đảng, tháng 1/2005 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ nhất)
 
Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Lực lượng TNXP lần thứ nhất
 
Trên cơ sở sáp nhập 2 tổng đội TNXP (TNXP Ban kinh tế mới TW và TNXP Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), theo Quyết định 486/QĐ-UB, ngày 06.9.1977, về việc quyết định thống nhất 2 tổ chức Tổng đội TNXP thành một tổ chức TNXP chung của Thành phố, tổ chức Đảng trong TNXP cũng được tổ chức lại. Ngày 09.9.1977, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định 161/QĐ-TC, về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau một thời gian chuẩn bị và ổn định tổ chức, Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Lực lượng TNXP lần thứ nhất diễn ra vào cuối năm 1977. Đại hội đã thảo luận báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1976 – 1977 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 1977 – 1979.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 7 đồng chí, do đồng chí Phạm Hải làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Tấn Diệp làm phó Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP.                                                           
Long Xuân
(* Nguồn: Sơ thảo 10 năm xây dựng và trưởng thành của Lực lượng TNXP Tp. Hồ Chí Minh, 28.3.1976 – 28.3.1986 và Dự thảo lịch sử TNXP Tp. Hồ Chí Minh năm 2004.)
 


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn