Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37582020
Đảng bộ Lực lượng TNXP
Từ Đại hội đến Đại hội (kỳ 3)

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội, từ 5.9 đến 10.9.1960. Về dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước.

Trong lời khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Chí Minh – Chủ tịch Đảng, đã khái quát nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam và chỉ rõ “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.
Trong hơn 5 ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận sôi nổi và hoàn toàn tán thành báo cáo chính trị và các báo cáo khác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 47 ủy viên chính thức và 37 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành đã bầu Bộ chính trị gồm 11 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam thật sự là nguồn ánh sáng mới, có tác dụng to lớn đối với sự phát triển của cách mạng nước ta trên đường đi tới hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
(Nguồn: Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội và Hội nghị Trung ương, nxb. Lao Động, năm 2003, tr. 438, 440, 449, 450 và 451).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III (vòng 2) tiến hành từ 7.11 đến 11.11.1983. Về dự Đại hội có 590 đại biểu thay mặt cho 46.000 đảng viên. Đại hội đã thảo luận các báo cáo về: tình hình và nhiệm vụ; công tác xây dựng Đảng và bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (Khóa II).
Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về tình hình và nhiệm vụ, báo cáo về công tác xây dựng Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Thành ủy và đồng chí Phan Minh Tánh, phó Bí thư Thành ủy trình bày.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 58 đồng chí, trong đó có 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại hội nhất trí lấy lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn làm khẩu hiệu động viên cho tất cả các phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân:
“Vì cả nước, cùng cả nước, Thành phố Sài Gòn hôm qua đã được giải phóng.
Vì cả nước, cùng cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nhất định xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”.
 (Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Lần thức III, tháng 11.1983, tr. 175, 183, 184 và Tạp chí Sổ tay xây dựng Đảng, số 2/2005, tr. 84).
 
Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở Lực lượng TNXP lần thứ III
Đại hội Đảng viên Đảng bộ Lực lượng Thanh niên Xung phong Lần thứ III được tiến hành từ 29.9 đến 01.10.1986. Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận, biểu quyết thông qua ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương tại Đại hội VI và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; biểu quyết nhất trí thông qua ý kiến đóng góp dự thảo tóm tắt tình hình nhiệm vụ tại Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tình hình, nhiệm vụ và phương hướng, mục tiêu của Đảng bộ LL TNXP 2 năm (1987 – 1988) và phương hướng đến năm 1990.
Đại hội Đảng viên Đảng bộ LL TNXP TP.HCM Lần thứ III đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP nhiệm kỳ III đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP. Đồng chí Nguyễn Thị Út được bầu lại làm Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP.
(Nguồn: Văn kiện Đại hội Đảng viên Đảng bộ Lực lượng TNXP Lần thứ III, năm 1986, tr. 72, 75 và 78; Kỷ yếu 28 năm xây dựng và trưởng thành LL.TNXP TPHồ Chí Minh, tr. 84).
Ban biên tập
 


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn