Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37594811
Đảng bộ Lực lượng TNXP
Từ Đại hội đến Đại hội (kỳ 8): Tóm tắt Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015

          Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã diễn ra từ ngày 0510 đến ngày 08.10.2010. Đại hội có 449 đại biểu được triệu tập, thay mặt cho hơn 156.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến dự và phát biểu chỉ đạo; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận - đoàn thể Trung ương, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành và khách mời đã đến dự Đại hội.

          Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX diễn ra với tinh thần tiến công cách mạng “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát hu dân chủ, tăng cường đoàn kết; huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh, bền vững”. Đại hội IX Đảng bộ thành phố là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và phát huy tính cách mạng, năng động, sáng tạo của thành phố. Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ thành phố và khẳng định trong 5 năm qua (2005 - 2010), Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã đồng lòng, chung sức vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thành công việc ngăn chặn lạm phát, suy giảm kinh tế, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện.

            Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX cũng đã xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm 2010 - 2015 là: “Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; làm tốt vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đóng góp ngày càng lớn cho cả nước; từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

            Đại hội đã nhất trí đề ra nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố với các nội dung: nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển đô thị bền vững; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; thực hiện 6 chương trình đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ:

 (1) Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 (2) Chương trình cải cách hành chính.

 (3) Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố.

 (4) Chương trình giảm ùn tắc giao thông.

 (5) Chương trình giảm ngập nước.

(6) Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.

          Đại hội tập trung thảo luận nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị thành phố là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân xã và ủy ban nhân dân các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo xây dựng Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX gồm 69 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 17 Ủy viên; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa IX và 3 đồng chí Phó Bí thư là đồng chí Lê Hoàng Quân, đồng chí Nguyễn Văn Đua và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà.

          Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh gồm 30 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, cùng 4 đại biểu đương nhiên, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân thành phố dự Đại hội đạo biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX đã thể hiện trách nhiệm cao đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố, khu vực và cả nước. Đại hội thành công là nguồn sức mạnh mới hết sức to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và khối đại đoàn kết toàn dân.

          Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đã đề ra: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy da6nc hủ, tăng cường đoàn kết; huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh, bền vững”. Với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, ra sức phát triển Thành phố trong thời kỳ mới, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phồn vinh, văn minh, hiện đại; mãi mãi xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với danh hiệu cao quý – Thành phố anh hùng.

                                                                                       BBT Bản tin

 (Nguồn: Đề cương phổ biến nhanh Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015 – Ban Tuyên giáo Thành ủy)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn